مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکی از مراکز چشم پزشکی می باشد که در سال 1379 تأسیس گردیده. 
سابقه  بخش چشم پزشکی شیراز به سال های اواسط دهه بیست بر می گردد. ریاست این مرکز تاسال 1388 بر عهده ی آقای دکتر عطارزاده بوده و پس از بازنشستگی ایشان آقای دکتر طالب نژاد ریاست این مرکز را بر عهده گرفته اند.

Feature Slides

ذکر آدرس مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی در مقالات ارسالی توسط اساتید و دستیاران محترم1396-11-8

به نام خدا

با سلام و احترام خدمت همه اساتید و
دستیاران

خواهشمند است جهت فرستادن هر گونه مقاله به ژورنالهای خارجی و داخلی حتما از Affiliation صحیح مرکز استفاده فرمایید.

مرکزتحقیقات چشم پزشكی پوستچی،  دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران Poostchi Ophthalmology Research Center, Shiraz University of Medical Sciences لطفا دقت فرمایید که در تنظیم مقالات و یا فرستادن مقالات به ژورنالها حتما نام  و نام خانوادگی خود را همیشه با یک صورت قید فرمایید.