مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکی از مراکز چشم پزشکی می باشد که در سال 1379 تأسیس گردیده. 
سابقه  بخش چشم پزشکی شیراز به سال های اواسط دهه بیست بر می گردد. ریاست این مرکز تاسال 1388 بر عهده ی آقای دکتر عطارزاده بوده و پس از بازنشستگی ایشان آقای دکتر طالب نژاد ریاست این مرکز را بر عهده گرفته اند.

Feature Slides

ذکر آدرس مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی در مقالات ارسالی توسط اساتید و دستیاران محترم1394-11-10

با احترام

خواهشمند است جهت فرستادن هر گونه مقاله به ژورنالهای خارجی و داخلی حتما از Affiliation درج شده در صفحه اول وب سایت مرکز استفاده فرمایید.

لطفا دقت فرمایید که در تنظیم مقالات و یا فرستادن مقالات به ژورنالها حتما نام  و نام خانوادگی خود را همیشه با یک صورت قید فرمایید.