مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکی از مراکز چشم پزشکی می باشد که در سال 1379 تأسیس گردیده. 
سابقه  بخش چشم پزشکی شیراز به سال های اواسط دهه بیست بر می گردد. ریاست این مرکز تاسال 1388 بر عهده ی آقای دکتر عطارزاده بوده و پس از بازنشستگی ایشان آقای دکتر طالب نژاد ریاست این مرکز را بر عهده گرفته اند.

Feature Slides

مقادير جديد ضريب تاثير مجلات (Journal Impact Factor)
1397-4-19
گروه ◀️نماد فناوری امروز ▶️ا
1396-11-28
سامانه منبع یاب : مجله مناسب را بیابید
1396-11-17
گرنت انتشار مقاله در مجلات برتر علمي
1396-11-8
ذکر آدرس مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی در مقالات ارسالی توسط اساتید و دستیاران محترم
1396-11-8
ارائه مشاوره آماری پایان نامه و طرح پژوهشی
1396-11-8
پذیرش فلوشیپ بین المللی در بخش دانشگاه علوم پزشکی شیراز. Attractin International Fellowship in Ophthalmology Department
1394-8-18