زير شاخه ها و واحدهاي بخش چشم
سگمان قدامی
دکتر حسين موحدان
دکتر محمود نجابت
دکتررامين صلوتی
دکترحميدرضا جهادی
دکتر شهرام بامداد
دکتر حسين جمالی
سگمان خلفی
دکترحسين اشرف
دکتر محسن فروردين
دکترمنصور رحيمی
دکتر مهرداد آفريد
دکتر حميد حسينی
دکتر محمد حسين نوروززاده
گلوکوم
دکترمحمدرضا رازقی نژاد
چشم پزشکی اطفال و استرابيسم
دکتر مجيد فروردين
دکترعباس عطارزاده
دکترمحمدرضا طالب نژاد
گروه پاتولوژی
دکترمحمدحسين روزی طلب
دکترمعصومه اقتداری
گروه اکولوپلاستيک
دکتر ناصر اوجی
اساتيد چشم پزشک
دکتر محمد رضا خليلی
دکتر معصومه معصوم پور

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-2-29 11:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ